Kaljuuntuminen ja hiustenlähtö on hyvin yleinen vaiva sekä miehillä että naisilla, eikä siitä kannata välittömästi huolestua.

Vaiva voi kuitenkin tuntua ikävältä, ja onneksi sen ehkäisemiseksi ja hidastamiseksi on olemassa useita keinoja, jotka eivät ole edes kalliita! Kerromme niistä tässä artikkelissa.

Hiustenlähtöä tapahtuu jokaisella ihmisellä iästä ja hiusten kunnosta riippumatta. On kuitenkin hyvä tiedostaa, milloin hiustenlähtö on poikkeuksellisen runsasta, eikä ole enää normaalilla tasolla. Hiustenlähtöön ja kaljuuntumiseen on usein monia eri syitä, joista osaan on mahdollista vaikuttaa omalla toiminnalla ja oikeanlaisilla hiustuotteilla.

Useimmiten se johtuu ikääntymisestä tai perintötekijöistä, mutta myös stressi ja elämäntavat ovat vaikuttavia tekijöitä. Naisilla hiustenlähtöön saattaa usein vaikuttaa myös raskaus, synnytys tai hormonaalinen ehkäisy. Miesten hiustenlähtö on usein perinnöllistä, eli androgeenista.

Ennen kuin asiaa kannattaa hoitaa hiustuotteilla, on hyvä selvittää juurisyy sille, mistä hiusten runsas lähteminen johtuu. Jos hiustenlähtö johtuu esimerkiksi stressistä, eivät edes korkealaatuiset hiustuotteet välttämättä pysty pysäyttämään hiustenlähtöä. 

Lähes kaikkiin hiustenlähdön ja kaljuuntumisen syihin on kuitenkin olemassa apua, joten oireiden taustalla olevat syyt on hyvä selvittää ajoissa. Onneksi luetkin nyt juuri tätä julkaisua, koska me hiusalan ammattilaiset annamme seuraavaksi mm. neuvoja, kuinka voit oikeilla tuotteilla hidastaa tai jopa pysäyttää hiustenlähtöä

Esittelemme tässä artikkelissa myös Nioxin-tuoteperheen, jonka käyttäjät kertovat jatkuvasti hyvistä kokemuksistaan. Voit katsoa kokemuksia täältä.

Tässä muutama esimerkki Nioxinin käyttäjien raportoimista tuloksista

Sisällys

Mistä hiustenlähtö ja kaljuuntuminen johtuu?

Hiustenlähtöön ja kaljuuntumiseen on olemassa lukuisia eri syitä. Hiustenlähtö voi olla telogeenistä tai androgeenistä, se voi johtua stressistä, ruokavaliosta tai huonoista hiustuotteista. Naisilla suuri vaikuttava tekijä hiusten hyvinvointiin ja niiden lähtemiseen on myös raskaus ja synnytys. Syitä on siis monia, ja oireet voivat myös olla useamman eri syyn summa. Ennen huolestumista ja varsinaisia toimenpiteitä olisi siis hyvä pyrkiä löytämään juurisyy sille, miksi hiuksia lähtee ja millaisia hiustenlähtöä estäviä asioita voisi omassa arjessaan tehdä. 

Kuten mainitsimme jo aiemmin, hiustenlähtö on täysin normaali asia, jota esiintyy meistä jokaisella riippumatta iästä, elämäntilanteesta tai geeniperimästä. Normaalisti hiuksia irtoaa päivässä noin 50-150 kappaletta, useimmiten 50-100. Määrä saattaa kuulostaa suurelta, mutta koska ihmisellä on keskimäärin yli 100 000 hiusta, on normaali hiustenlähtö hiusten kokonaismäärään verrattuna melko vähäistä. 

Onko hiustenlähtöni normaalilla tasolla?

Saatatkin nyt pohtia, mistä tiedät, onko hiustenlähtösi normaalia vai lähteekö sinulta hiuksia tavallista enemmän. Asia on helppo selvittää tukistustestillä, jonka teet itsellesi helposti kotona. 

Testissä on kolme vaihetta ja toteutat sen alle minuutissa:

 1. Ota peukalon ja etusormen väliin tuppo hiuksia
 2. Tukista kevyesti
 3. Katso kuinka monta hiusta päästäsi irtosi
 • Testi kannattaa tehdä useaan eri kohtaan pään alueella, koska hiustenlähtö ei yleensä ole tasaista joka kohdassa

Normaalissa hiustenlähdössä tukistustestissä irtoaa alle viisi hiusta. Jos hiuksiasi irtoaa kerralla yhden tukistuksen seurauksena viisi tai enemmän, voi kyseessä olla normaalia runsaampi hiustenlähtö. Hiuksia saattaa joissain tilanteissa lähteä hetkellisesti enemmän kerralla, joten ensimmäisestä tukistustestistä ei vielä kannata huolestua. Hiustenlähtöä kannattaa kuitenkin seurailla ja tehdä testiä säännöllisin väliajoin, mikäli hiustenlähtö huolettaa ja haluat apua siihen.

Hiusten kasvu ja sen muutokset iän myötä

Hiusten kasvaminen ja hiustenlähtö tapahtuvat eri mittaisissa sykleissä, jotka koostuvat neljästä eri vaiheesta. Neljä vaihetta ovat:

 1. Anageeni, eli hiusten kasvuvaihe
 2. Katageeni, eli siirtymävaihe
 3. Telogeeni, eli lepovaihe
 4. Eksogeeni, eli uuden hiuksen vaihe

Ensimmäisessä, eli anageenivaiheessa kasvaa uusia hiussuortuvia. Vaiheen aikana hiustupeissa olevat solut jakautuvat nopeasti, minkä seurauksena kasvaa uusia hiussuortuvia. Yleensä noin 80-90 % hiuksista on tässä ensimmäisessä kasvuvaiheessa. Anageenivaihe kestää usein kahdesta seitsemään vuotta, ja se myös määrittää sen, miten pitkiksi hiuksesi kasvavat. Tähän vaiheeseen vaikuttavat genetiikka, ravinto, ikä ja yleinen terveydentila. Anageenivaiheessa sinun on siis mahdollista vaikuttaa hiustesi kasvuun terveellisten elämäntapojen avulla. 

Toisessa, eli katageenivaiheessa hius on kasvanut pisimpään mittaansa. Tämän lyhyen siirtymävaiheen aikana hius irrottautuu juurestaan, jolloin juuri passivoituu ja alkaa kutistua. Tällöin hius alkaa nousta ylöspäin hiuspohjaa kohti, jolloin hius vapautuu myös verenkierrosta. Kun hius ei enää ole kiinni juuressaan, se ei saa enää kaipaamaansa ravintoa, mikä tarkoittaa sitä, että hiuksen kasvu päättyy lopullisesti. Katageenivaihe on syklin vaiheista lyhyin ja kestää vain noin 3-4 viikkoa. Hiuksista kerrallaan vain noin 1 % on tässä vaiheessa. 

Kolmas, eli telogeenivaihe tunnetaan myös lepovaiheena. Katageenivaiheen jälkeen hius on lepotilassa eikä enää kasva, mutta se pysyy silti kiinni hiuspohjassa jopa 3-4 kuukautta. Sillä välin hiustuppi valmistautuu kasvattamaan uutta hiusta, joka korvaa entisen hiuksen myöhemmin. Tämän lepovaiheen aikana hius ei enää kasva, eikä se saa ravinteita verenkierrosta. Hiuksista noin 14 % on kerrallaan telogeenivaiheessa.

Neljäs, eli eksogeenivaihe on hiusten kasvusyklin viimeinen vaihe. Eksogeenivaiheen aikana hiussuorvat antavat tilaa uusille, kasvaville hiuksille. Eksogeenivaiheessa vanha hius irtoaa, koska uusi hius on valmis kasvamaan sen alta. Tällöin vanha hius antaa tilaa uudelle hiukselle, jotta uusi hius voi aloittaa kasvusyklin alusta. Kun hius on siirtynyt eksogeenivaiheeseen, ei hiuksen putoamista voi ehkäistä enää millään konstilla. 

Tämä edellä mainittu kasvusykli eli hiusten elinkaari toistuu vuodesta toiseen. Normaalitilanteessa ihmisen päässä on tasaisesti eri kasvuvaiheessa olevia hiuksia. Iän vaikutus kasvusykliin ja sen eri vaiheisiin on myös huomattava. Lapsella hiuksen kasvusykli on pidempi kuin aikuisella, eli hiuksia lähtee harvemmin. Iän myötä hiusten kasvusykli kuitenkin nopeutuu, mikä tarkoittaa sitä, että hiuksia irtoaa useammin, eivätkä ne välttämättä ehdi kasvaa enää yhtä pitkiksi kuin lapsena.

Kuten jo aiemmin mainitsimme, hiukset ovat yleensä tasaisesti kasvusyklin eri vaiheissa, jolloin hiuksia irtoaa tasaisesti joka puolelta päätä. Normaalin kasvusyklin seurauksena päähän ei siis synny selkeitä kaljuja alueita, vaan hiuksia irtoaa ja kasvaa tasaiseen tahtiin.

5 erilaista syytä hiustenlähtöön ja kaljuuntumiseen

Hiusten kasvusykliin kuuluvan normaalin hiustenlähdön lisäksi on olemassa useampia eri selityksiä sille, miksi hiuksia lähtee runsaammin tai on havaittavissa jopa kaljuuntumista. Yksi suurin syy kaljuuntumiselle on usein perintötekijät ja perinnöllinen kaljuuntuminen. Perintötekijöiden lisäksi syitä voivat olla elintavat, stressi ja hormonaaliset muutokset.

1. Androgeeninen alopecia

Perinnöllinen kaljuuntuminen eli androgeeninen alopecia on usein erityisesti miehillä ilmenevä kaljuuntumisen muoto. Androgeeninen alopecia on yksi kaikista yleisimpiä syitä miesten (ja myös joidenkin naisten) hiustenlähtöön ja kaljuuntumiseen. Tämä perintötekijöihin perustuva kaljuuntuminen ilmenee useimmin 50-60 ikävuoteen mennessä, mutta joillain perinnöllinen kaljuuntuminen saattaa alkaa jo 30 vuotiaana.

Naisilla perinnöllinen kaljuuntuminen harvemmin ilmenee täydellisellä kaljuuntumisella. Sen sijaan naisilla perinnöllinen kaljuuntuminen ilmenee usein päälaelta ohentuneina hiuksina, joiden tilalle kasvaa kevyttä haituvaa. Naisilla perinnöllinen kaljuuntuminen voi ilmentyä yleensä myöhemmin keski-iän myötä, jolloin naishormonien estrogeeni vähenee vaihdevuosien myötä ja testosteroni ottaa isomman roolin kehossa.

Perinnöllisyyden lisäksi androgeeninen alopecia voi olla seurausta myös terveyteen liittyvästä ongelmasta tai sairaudesta, kuten diabetes, sepelvaltimotauti tai verenpainetauti. Jos runsasta hiustenlähtöä tai kaljuuntumista esiintyy yllättäen, voi siis olla syytä hakeutua varulta terveystarkastukseen.

Androgeenisen alopecian ensimmäinen oire on yleensä vetäytyvä hiusraja. Sitä seuraa usein myös hiusten oheneminen sekä päälaella että ohimoiden alueella, joista perinnöllinen hiustenlähtö saattaa jatkua siihen asti, kunnes kaljuja kohtia on päälaella jo huomattavasti. Tämän prosessin seurauksena ja sen aikana hiuksista tulee usein myös ohuemmat, ja joissain tapauksissa hiustenlähtö saattaa johtaa täydelliseen kaljuuntumiseen. 

Kuten jo aiemmin mainitsimme, androgeeninen alopecia on usein perinnöllinen ja siihen vaikuttavat usein geneettiset tekijät. Sen vakavuuteen ja ilmentymään vaikuttavat kuitenkin enimmäkseen yksilölliset geenit ja sukuhistoria. Pääsyyllinen androgeeniseen alopeciaan on yleensä dihydrotestosteroni (eli DHT), joka on androgeeni. Androgeenisesta alopeciasta kärsivillä henkilöillä on geneettinen herkkyys DHT:n vaikutuksille.

DHT on hormoni, joka syntyy testosteronista ja normaalissa määrin tuotettuna edistää miesten kehitystä ja yleistä terveyttä. Epätavallisen suuri määrä DHT:tä saattaa kuitenkin aiheuttaa hiustenlähtöä. Liiallinen DHT verenkierrossa sitoutuu usein hiustuppien reseptoreihin ja aiheuttaa niiden kutistumista, minkä seurauksena hiuspohjan on haastavampaa ylläpitää ja kasvattaa hiuksia.

Perinnölliselle kaljuuntumiselle ei ole olemassa parannuskeinoa, mutta DHT:n vaikutuksia on mahdollista pyrkiä ehkäisemään terveellisten elämäntapojen, vitamiinien ja lisäravinteiden avulla.

2. Telogeeninen hiustenlähtö

Telogen effluvium, eli telogeeninen hiustenlähtö on melko yleistä ja se saattaa tulla usein yllättäen. Telogeeninen hiustenlähtö ilmenee usein silloin, kun olet käynyt läpi erityisen stressaavan tai traumaattisen tilanteen, tai muuten ollut erityisen stressaantunut pidemmän aikaa. 

Telogeeninen hiustenlähtö alkaa usein siinä hetkessä, kun käyt läpi stressaavaa tilannetta, jolloin tavallista suurempi määrä hiuksia siirtyy kasvuvaiheesta lepovaiheeseen, poiketen hiusten normaalista kasvusyklistä. Oire, eli hiustenlähtö ilmenee usein muutamien kuukausien sisään stressaavan tapahtuman ajankohdasta, jolloin lepovaiheeseen yhtäkkiä siirtyneet hiukset ovat saavuttaneet irtoamisvaiheen. Telogeenisessa hiustenlähdössä hiuksia irtoaa tasaisesti, nopeasti ja runsaasti eri puolilta päänahkaa.

Telogeeninen hiustenlähtö ei ole verrattavissa androgeeniseen eli perinnölliseen hiustenlähtöön, koska se menee usein omia aikojaan ohi, eikä ole lopullista. Telogeenisen hiustenlähdön kesto on yleensä noin kuusi kuukautta, jonka jälkeen hiukset alkavat pikkuhiljaa palaamaan normaaliin tilaansa. Kroonista telogeenista hiustenlähtöä voi kuitenkin esiintyä esimerkiksi keski-ikäisillä naisilla.

3. Sairaudet tai ravitsemus

Syynä hiustenlähtöön voi perintötekijöiden tai stressin lisäksi olla myös sairaudet, muutokset hormoneissa tai erinäiset psyykkiset tekijät. Hiusten ohenemista tai jopa kaljuuntumista aiheuttavia sairauksia ovat esimerkiksi diabetes, anemia, syöpä, influenssa sekä kilpirauhasen toimintaan liittyvät sairaudet. Älä kuitenkaan suotta huolestu, sillä hiustenlähtö on täysin normaalia, eikä siihen usein liity mitään vakavaa syytä.

Hiusten kasvuun voi myös vaikuttaa syömishäiriöt, laktoosi-intoleranssi, tai raju laihduttaminen. Hiustesi kannalta on siis tärkeää, että elintavat ovat tasapainoiset ja ravitset kehoasi sille sopivalla ruualla ja ravinteilla. Hiusten hyvinvointia voi edistää myös syömällä vitamiineja ja lisäravinteita. 

4. Hormoniperäinen hiustenlähtö

Raskaus ja synnytys saavat monille naisille aikaan merkittäviä muutoksia hiusten hyvinvoinnissa. Raskausaikana hiukset useimmiten kukoistavat ja voivat erityisen hyvin. Hiukset ovat normaalia kiiltävämmät ja tuuheammat johtuen kehon hormonaalisista muutoksista. 

Lapsen syntymän jälkeen hiusten vointi usein muuttuu. Osalla synnyttäneistä hiukset saattavat pysyä lähes entisellään, kun taas osalla muutokset voivat olla hyvinkin huomattavia. Raskauden jälkeinen hiustenlähtö voi olla hyvinkin runsasta, ja se alkaa usein 1-3 kuukautta synnytyksen jälkeen. Tämä hiustenlähtö johtuu siitä, että raskauden aikana tapahtuvat hormonaaliset muutokset usein hidastavat hiusten siirtymistä kasvuvaiheesta lepovaiheeseen, jolloin hiukset tuntuvat hetkellisesti erittäin tuuheilta ja hyvinvoivilta. Synnytyksen jälkeen hiuksen siirtymä kasvuvaiheesta lepovaiheeseen tapahtuu kuitenkin yleensä vauhdilla, jolloin hiuksia alkaa lähteä. Muutos johtuu siitä, että estrogeenin määrä laskee kehossa merkittävästi. 

Raskauden ja synnytyksen aikaisista muutoksista hiuksissa ei ole syytä huolestua, sillä ne ovat hyvin yleisiä ja useimmiten ohimeneviä. Monilla hiukset ovat jälleen ennallaan 6-12 kuukauden kuluttua synnytyksestä.

5. Pälvikalju

Pälvikalju, eli alopecia areata on autoimmuuntauti, joka aiheuttaa nopeaa hiustenlähtöä. Pälvikaljussa elimistö reagoi karvatupen rakenteita vastaan, minkä seurauksena päänahkaan ilmaantuu usein yhdelle tai useammalle alueelle kaljuja läikkiä. Läikän kohdalla iho on usein oireeton sekä sileä, koska pälvikaljussa hiukset irtoavat päänahasta juurineen. Karvatuppi, josta hiukset irtoavat ei kuitenkaan tuhoudu, joten usein hiukset kasvavat kuukausien kuluessa takaisin. 

Pälvikalju voi puhjeta missä elämänvaiheessa tahansa, mutta yleisintä se on nuorilla aikuisilla. Pälvikaljusta kärsivällä voi usein olla muitakin autoimmuunisairauksia kuten kilpirauhasen tulehdusta, vitiligoa tai keliakiaa. Pälvikalju voi olla uusiutuva ja ilmetä joko yksittäisinä kaljuina läikkinä, tai laajoina kaljuina alueina päänahassa. Pälvikaljuun ei varsinaisesti ole hoitoa, mutta hiukset kasvavat kuitenkin useimmiten takaisin. Ainoastaan vaikeimmat pälvikaljut jäävät pysyvästi karvattomiksi.

Mikä neuvoksi kun päälaki alkaa pilkottaa tai hiukset tuntuvat ohenevan?

Hiustenlähtöön on olemassa monenlaisia hoitomuotoja ja ratkaisuja. Lähes kaikkia hiustenlähdön syitä voidaan hoitaa. Listasimmekin tähän 4 + 1 keinoa ohevenille hiuksille:

 1. Pidä huolta elintavoistasi: juo riittävästi vettä, syö monipuolisesti ja tasapainoisesti, nauti riittävästi hedelmiä, vihanneksia, täysjyvätuotteita ja proteiineja, joissa on hyviä rasvahappoja
 2. Nauti tarvittaessa lisäravinteita ja vitamiineja: muun muassa biotiini, omega-3 rasvahapot ja rauta auttavat, kun haluat torjua hiustenlähtöä ja hoitaa kaljuuntumista
 3. Käytä laadukkaita hiustenhoitotuotteita: Nioxin on erityisesti oheneville hiuksille sopiva tuotemerkki, joka vahvistaa hiuksia ja hoitaa hiuspohjaa
 4. Pyri hallitsemaan stressiä: kun stressi on hallinnassa, mahdollisuus telogeeniseen hiustenlähtöön pienenee huomattavasti
 • Ole tarvittaessa yhteydessä lääkäriisi: vaikka sinulla olisi hyvät elintavat, laadukkaat lisäravinteet ja hiustuotteet, eikä sinulla olisi stressiä, voi hiuksia silti lähteä. Kun juurisyytä hiusten lähtöön ei meinaa löytyä, on hyvä kääntyä lääkärin puoleen, jotta saat itsellesi mielenrauhan ja mahdollisesti apua tilanteeseesi. 

Hiuspohjan epäpuhtaudet sekä muut bakteerit ja hilse voivat häiritä päänahan pintaverenkiertoa sekä karvatupen ravinnonsaantia. Hiustenlähtöä vastaan kannattaa taistella sitä varten suunnitelluilla shampoilla, hoitoaineilla sekä seerumeilla. Hiustuotteiden lisäksi myös ravintolisät auttavat vahvistamaan hiusten kasvua. Biotiini on yksi yleisimmin käytetyistä lisäravinteista, joka on hyväksi hiusten kasvulle. On kuitenkin myös monia muita lisäravinteita, joilla on suotuisia vaikutuksia hiusten kasvulle tai hiustenlähdön pysäyttämiselle.

Ihotautilääkärit suosittelevat erityisesti raudan ja pähkinöiden syömistä. Rauta auttaa erityisesti oheneviin hiuksiin, sillä raudanpuute voi ohentaa hiuksia. Pähkinöistä puolestaan saa paljon hyviä rasvoja ja sinkkiä. Sinkin puute voi puolestaan aiheuttaa hiuspohjan tulehtumista, mikä voi ohentaa hiuksia.

Nioxin – parhaat tuotteet hiustenlähtöä vastaan

Hiustenlähdön ehkäisyyn on kehitetty monenlaisia hiustuotteita. Shampoot ja hoitoaineet puhdistavat hiuspohjan kristallisoituneesta talista sekä poistavat kalkkikertymiä. Androgeenistä hiustenlähtöä nämä aineet eivät kuitenkaan pysäytä. 

Yleisiä vaikuttavia aineita shampoissa ja hoitoaineissa ovat xylitoli, kofeiini, eukalyptus, sekä mentholi. Hilseilevään hiuspohjaan kannattaa erityisesti käyttää hoitoainetta, joka kuorii hiuspohjaa ja tappaa bakteereja.Tällaiset tuotteet yleensä sisältävät sinkkipyritonia, climbazolia tai octopiroxia.

Nioxin-tuotteet

Nioxin on tuotemerkki, joka sopii erityisen hyvin hiustenlähdöstä ja kaljuuntumisesta kärsiville tai ihmisille, jotka kaipaavat sopivia hiustuotteita oheneville hiuksille. Nioxin-tuotteet on nimenomaisesti valmistettu ehkäisemään ja helpottamaan kaljuuntumisen ja hiustenlähdön oireita, joten se on oman kategoriansa johtava brändi.

Nioxin Intensive Treatment Diaboost on hiuksia tuuheuttava hoito, joka innovatiivisesti suojaa hiuksia katkeilulta ja näin ollen antaa hiuksille mahdollisuuden kasvaa pidemmiksi. Nioxin Diaboost on erityislaatuinen tuote oheneville hiuksille, jonka avulla palautat tuuheuden hiuksillesi.

Nioxin Scalp Recovery -tehohoito on ensiluokkainen valinta hiustenlähdöstä kärsiville tehohoidoksi. Tuote sisältää sinkkipyritionia, joka rauhoittaa päänahkaa. Nioxin Scalp Recovery ehkäisee hilsettä ja hiuspohjan kutinaa tehokkaasti. Tämä tehohoito ravitsee ja tuuheuttaa hiuksiasi tehokkaasti, antaen hyvinvoivan lopputuloksen. 

Nioxin System 2 Cleanser -shampoo oiva valinta hiustenlähdöstä kärsiville ihmisille. Tämä shampoo poistaa talia ja epäpuhtauksia hiuspohjasta tehokkaasti. Tuote on tarkoitettu huomattavasti oheneville ja sileille hiuksille. Lopputuloksena on tuuheammat ja elinvoimaisemmat hiukset.

Jos kaipaat hiuksillesi hoitavia Nioxin tuotteita, löydät niitä laajan valikoiman meiltä Nordic Hair Houselta. Tilaa Nioxin tuotteet tänään ja pääset hoitamaan hiuksiasi ja päänahkaasi jo 1-2 arkipäivän kuluessa!